Згуртований професійний колектив лікарні — запорука виконання поставлених задач

Більше третини власного життя ми проводимо на своєму робочому місці. І від того, яким чином у нас складатимуться стосунки з оточенням, залежить наш настрій, продуктивність, результат, і врешті-решт – здоров’я. Від рівня кваліфікації медичних працівників, від того, як вони ставляться до своєї професії, залежить якість надання медичної допомоги. Якщо ми хочемо мати лікарню європейського рівня, то повинні добитися того, щоб в нашому закладі, крім наявності сучасної апаратури й обладнання, працювали тільки віддані своїй професії, висококваліфіковані, відповідальні лікарі, медичні сестри та інший персонал. Безпосередньо лікуванням людей повинні займатися тільки кращі з кращих.

Наша лікарня — це насамперед безпека, надійність та професіоналізм.

Відомо, що будь-яка робота може бути виконана тільки за допомогою людей. Результат цієї роботи визначається двома факторами. Перший — результат роботи колективу такий, як сума результатів роботи кожного з його членів. Другий фактор — виконання роботи колективом залежить від поведінки його членів, що сприяє або перешкоджає підвищенню її якості й ефективності.

Отже, ключовий момент ефективності роботи групи людей не зумовлюється тільки аспектами знань і різних видів організаційного виконання, а пов’язаний також із характеристикою членів групи: як вони діятимуть щодо того завдання, яке треба виконати.

Для ефективної роботи лікарні необхідні п’ять умов :

1. Взаємна довіра. Коли кожний працівник підрозділу під час обговорення якоїсь теми ставить запитання і висловлює свої міркування, що може на перший погляд видаватися його незгодою зі змістом пропозицій, які обговорюються, але він не боїться за це помсти.

2. Взаємодопомога. Взаємна підтримка надається тоді, коли співпрацівник виявляє щиру зацікавленість роботою колег щодо зростання особистих успіхів кожного, коли всі надають допомогу один одному й отримують її за необхідності від кожного.

Якщо людина пасивно ставиться до чужих помилок, то це означає, що вона пасивно ставиться й до вирішення загальних завдань. Це неминуче позначиться на роботі всього колективу. 

3. Справжнє спілкування. Воно досягається при щирості й достовірності висловлювань у колективі та якості їх сприймань іншими особами.

Психологи стверджують, що багато хто з нас не вміє слухати (і чути) те, що говорять нам інші. І в основному тому, що наші думки в цей час десь витають у хмарах. Ми перестали (або ніколи не вміли) уважно слухати, розуміти проблеми інших, обговорювати їх труднощі та робити висновки. Слухати інших — це велике мистецтво.

Які б не були наші ідеї і як би не були обгрунтовані наші рішення виконати якусь роботу, вони стають ефективними тільки у випадку їх успішної передачі іншим особам і тільки тоді, коли вони досягають бажаного результату або реакції. Для того, щоб завдання відповідали поставленим цілям, вони повинні бути усвідомлені, конкретизовані, правильно сформульовані й передані для кожного працівника.

4. Суперечки як норма їх переборювання. Співробітники відрізняються один від одного і не завжди можуть дійти згоди щодо багатьох питань (усі ми різні). Злагоджений колектив із високим ступенем довіри, взаємопідтримки та справжнім спілкуванням вважає суперечки за нормальне волевиявлення і цінний набуток колективу. Відомо, що пізнання часто відбувається шляхом суперечок, що висловлені ідеї тільки виграють від їх обговорення, що різні погляди й думки сприяють виробленню найкращого варіанта вирішення проблеми, яка обговорюється, тому що уже це може привести до появи новаторських задумів і творчих ідей. У той же час треба пам’ятати святе правило: ніколи дискусії не доводити до стану, коли вони перетворюються у чвари.

5. Взаємна повага особистих відмінностей. У колективі з великим ступенем взаємодовіри і підтримки всі члени колективу здатні прийняти рішення, для виконання якого не потрібно обговорення всього колективу. У такому колективі опрацювання вимагають лише важливі питання в зв’язку з потребою залучення великої частини або всіх ресурсів колективу і без цього не можуть бути виконані.

Щоб добитися цього, необхідно створити в колективі такі умови, за яких би люди відчували себе вільно, яких були б захищені їх інтереси. Клімат у колективі повинен характеризуватися турботою щодо кожного, повагою один до одного, довірою, відвертістю та природністю поведінки. Прихована образа, злість  — найбільш шкідливі емоції, як і підлабузництво. Потрібно визнавати існування спільності й розбіжності у поглядах людей з деяких питань.

На сьогодні ми створюємо заклад європейського рівня з надання медичних послуг та використання нових технологій. Тому в наших цілях організувати якісну та сучасну форму навчання підвищення кваліфікації та атестації лікарів і медсестер відповідно наказу МОЗ України №446 від 22.02.2019 року “Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів”.

В КНП “ ЦМЛ Піщанської Богоматері” працюють 82 лікаря, з яких вищу категорію мають 30 осіб, 1 категорію — 28 осіб та 2 категорію — 24 особи. Медсестер всього 212, з них: атестовані на вищу категорію — 148, на 1 та 2 категорію — 64.

Кожного року наш медперсонал відвідує цикли тематичного удосконалення та бере участь в конференціях. Це можуть бути заходи державного та міжнародного рівня, після проходження яких, отримується відповідний сертифікат. Від рівня кваліфікації медичних працівників, від того, як вони ставляться до своєї професії, залежить якість надання медичної допомоги. Якщо ми хочемо мати лікарню європейського рівня, то повинні добитися того, щоб в нашому закладі, крім наявності сучасної апаратури й обладнання, працювали тільки віддані своїй професії, висококваліфіковані, відповідальні лікарі, медичні сестри та інший персонал. Безпосередньо лікуванням людей повинні займатися тільки кращі з кращих.

Імідж лікарні залежить від професіонального, своєчасного надання медичної допомоги, кінцевим результатом якої є поліпшення стану хворого, адже людина, яка одужала — це найвища оцінка нашого колективу.