Кабінет функціональної діагностики

Кабінет функціональної діагностики знаходиться в стаціонарному корпусі лікарні.

В кабінеті проводяться такі обстеження:

  • електрокардіограма — це обстеження дозволяє оцінити ритм і провідність серця, кровооснащення серцевого м’яза, виявити збільшення камер серця (пересердь та шлуночків) — результати обстеження дозволяють виявити захворювання: інфаркти, серцеву недостатність, аритмію та інше;
  • спірографія — це метод виявлення порушень роботи бронхолегеневої системи через фіксацію змін об’єму легень в час дихання — обстеження дозволяє виявити різні захворювання органів дихання, також призначають для контролю ефективності проведеного лікування.

В кабінеті є переносний портативний електрокардіограф. Цей апарат використується для зняття обстеження важкохворим пацієнтам, які не мають фізичної можливості самим відвідати кабінет